Sök på hemsidan

Close

Användarvillkor för Tillotts Pharma ABs webbplats

Uppdaterad senast maj 2020

 

Den här webbplatsen har utvecklats och administreras av Tillotts Pharma AB (”Tillotts”).

Öppning, visning och användning av webbplatsen omfattas av följande villkor samt tillämplig lagstiftning. I och med att du öppnar och visar webbplatsen samtycker du utan begränsning till alla sådana villkor och tillämpliga lagar. Om du inte godkänner dessa villkor och tillämplig lagstiftning får du inte använda webbplatsen. Läs därför följande villkor noggrant innan du använder webbplatsen. Vi vill uppmärksamma dig på att Tillotts när som helst och utan föregående meddelande kan revidera eller avsluta dessa villkor av någon anledning. Du är skyldig att följa sådana revideringar och bör därför regelbundet besöka denna webbplats för att se över de aktuella villkoren.

1. Upphovsrätt, varumärken och annan äganderätt

Upphovsrätter och varumärken som visas eller omnämns på denna webbplats (tillsammans ”rättigheterna”) tillhör Tillotts eller andra respektive ägare som har beviljat Tillotts rätt och licens att använda dessa rättigheter. Du beviljas eller tilldelas ingen licens eller rätt till någon av rättigheterna.

2. Länkar till tredjepartswebbplatser

Länkar till sidor från tredje part tillhandahålls enbart för besökarnas bekvämlighet. Tillotts uttrycker ingen åsikt om innehållet på tredjepartssidor och friskriver sig uttryckligen från allt ansvar för all information från tredje part och användningen av denna.

3. Sekretess

De personuppgifter du lämnar till oss genom att använda denna webbplats regleras av vår integritetspolicy.

4. Behandling av inlämnade användaruppgifter

Du är helt och hållet ansvarig för alla uppgifter som du skickar in till Tillotts vad gäller innehåll, riktighet och att inga rättigheter för tredje part kränks. Du samtycker härmed till att Tillotts lagrar denna information och använder den för statistiska utvärderingar eller andra angivna affärsrelaterade ändamål i enlighet med företagets sekretesspolicy. Tillotts har särskilt tillstånd att använda innehållet i sådan kommunikation, inklusive idéer, uppfinningar, begrepp, tekniker eller know-how, för alla ändamål, inklusive utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster, samt att reproducera denna information och göra den fullt tillgänglig för tredje part.

5. Begränsat ansvar

Tillotts intygar eller garanterar inte, vare sig uttryckligen eller underförstått, att funktionerna på den här webbplatsen kommer att vara avbrottsfria eller felfria, att brister kommer att åtgärdas eller att webbplatsen eller servern som gör webbplatsen tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Tillotts förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller dra in någon funktion eller samtliga funktioner på webbplatsen. Tillotts påtar sig inget som helst ansvar för avbrott eller indragning av någon eller samtliga funktioner på webbplatsen, vare sig det är till följd av handling eller underlåtelse från Tillotts eller en tredje parts sida.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag från underförstådda garantier, och därför kanske vissa av ovanstående undantag inte gäller dig.

6. Internationella användare

Den här webbplatsen kontrolleras, drivs och uppdateras av Tillotts i Sverige. Den är endast avsedd att användas i Sverige. Tillotts garanterar inte att informationen som visas på webbplatsen också är korrekt på platser utanför Sverige, särskilt inte att produkterna och tjänsterna är tillgängliga i samma format och storlek och till samma villkor. Om du öppnar webbplatsen och/eller hämtar innehåll från den från en plats utanför Sverige ansvarar du för att se till att detta inte strider mot de lokala lagar som gäller på din bostadsort.

De produkter som nämns på den här webbplatsen kan ha olika behållare, förpackningsstorlekar, etiketter och märkning i olika länder.

7. Tillämplig lagstiftning och jurisdiktionsort

Din användning av denna webbplats ska i alla avseenden styras av svensk lagstiftning utan hänsyn till lagvalsregler. Du samtycker till att tvister och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår på grund av eller har samband med den här webbplatsen alltid ska falla inom behöriga svenska domstolars jurisdiktion.

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka