Sök på hemsidan

Close

Om IBS (Irritable Bowel Syndrome)

IBS är en funktionell tarmsjukdom som är vanligt förekommande med en prevalens på ca 11%. De flesta som drabbas är kvinnor.

Symtom

IBS karaktäriseras av buksmärta/obehag i kombination med avföringsrubbning. Många besväras också av uppblåsthet eller en känsla av buksvullnad. Det är vanligt att symtomen fluktuerar med besvärsfria/lindrigare perioder. Förvärrade symtom i samband med matintag är vanligt.

Diagnostik och behandling

Diagnosen är symtombaserad och ställs i enlighet med Rom 4-kriterierna: 

Återkommande buksmärta i genomsnitt minst 1 dag per

vecka de senaste 3 månaderna, symtomdebut för minst

6 månader sedan och minst 2 av 3 följande karaktäristika:

  • relaterad till tarmtömning
  • associerad med ändrad avföringsfrekvens
  • associerad med ändrad avföringskonsistens

Utredningens omfattning bör bestämmas av patientens ålder och symtom samt förekomst av eventuella alarmsymtom, då med riktade under-sökningar utifrån klinisk misstanke.

Alarmsymtom:

  • Rektal blödning
  • Symtomdebut efter 50 års ålder
  • Oförklarlig viktnedgång

Behandling

Behandlingen baseras på vilka symtom som dominerar och deras svårighetsgrad.

För patienter med lindrig IBS kan lugnande besked, information och livsstilsåtgärder vara tillräckligt. För de patienter där detta inte är tillräckligt samt för de med måttligt svår IBS rekommenderas läkemedel mot dominerande symtom, exempelvis lösliga fibrer vid IBS med förstoppning (IBS-C) eller loperamid vid IBS med diarré (IBS-D) samt psykologisk behandling som KBT. För behandling av buksmärta kan exempelvis produkter med pepparmyntolja, papaverin eller hyoscyamin användas. Nyare läkemedel vid IBS-C är linaklotid och prukaloprid.

Nästa steg ”behandlings-trappan” är centralt verkande läkemedel, tricykliska antidepressiva eller SSRI preparat.

Källa: ABC om IBS-Irritabel tarm, Läkartidningen. 2018;115:EXDU

Mer information om diagnostik/undersökningar och behandling finns på Svensk Gastroenterologisk Förenings hemsida och riktlinjer för funktionella mag-tarmsjukdomar.

PM—SE-00081

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka