Sök på hemsidan

Close

Värderingar

På Tillotts Pharma strävar vi efter och är hängivna till att alltid vara ärliga och etiska i våra affärer, åtaganden och samarbeten. Vi strävar efter att alltid hålla hög professionell standard och fokuserar på att arbeta utifrån följande värderingar:

  • Engagemang
  • Handlingskraft
  • Framåtsträvan
  • Ansvar
  • Samarbete
  • Integritet

Dessa principer/ värderingar genomsyrar vårt dagliga arbete och inkluderar alla anställda samt affärspartners .

Vår vision

Tillotts vision bygger på fyra fundament:

  • Positionera Tillotts som ett internationellt ledande specialiserat läkemedelsbolag, med ett nätverk av dotterbolag i Europa och gastroenterologi-fokuserade partners över hela världen.
  • Erbjuda bästa möjliga produkter och service för att behandla sjukdomar i mag-tarmkanalen.
  • Bygga upp en innovativ och välbalanserad produktportfölj som kommer från vår egen utveckling, såväl som via inlicensiering och förvärv.
  • Fortsätta att bygga samarbeten med hälso-och sjukvårdspersonal samt patientorganisationer inom gastroenterologi.

 

Vårt uppdrag

Baserat på vår kompetens och erfarenhet strävar vi efter att erbjuda vårdpersonal inom gastroenterologi innovativa behandlingar som kan förbättra patienters välmående och livskvalitet. Vi engagerar oss i att utveckla behandlingar och bidra till vården inom gastroenterologi, och vi fortsätter att bygga en välbalanserad produktportfölj för magtarm-kanalen genom vår egen utvecklingsverksamhet, samarbeten samt förvärv.

Vi är engagerade och dedikerade i att göra skillnad för de miljoner människor runt om i världen som lider av sjukdomar inom mag-tarmkanalen.

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka