Sök på hemsidan

Close

Om Entocort® (budesonid)

Allmänt

Entocort finns i två former för lokal behandling i tarmen; depotkapslar 3 mg och rektalsuspension 2 mg. Båda innehåller samma substans, budesonid, men de har olika indikationer. Depotkapslarna används mot mild till måttlig Crohns sjukdom i ileum och kolon ascendens, samt mikroskopisk kolit medan rektalsuspension används mot ulcerös kolit och proktit.

Frisättning och verkningsmekanism

Entocort innehåller budesonid som har en antiinflammatorisk lokal effekt i tarmen. Granulaten i Entocortkapseln har en pH-dragering som skyddar budesonidet i magsäcken. Budesonidet ligger inbäddat i en etylcellulosamatris som frisätter det långsamt hela vägen från duodenum till kolon descendens, med störst absorption i terminala ileum och kolon ascendens. När budesonid absorberats inaktiveras det mesta i första-passagen genom levern och endast ca 10% når den systemiska cirkulationen.

Indikationer och dosering för Entocort kapslar

Entocort kapslar har flera indikationer vars dosering skiljer sig åt. För mild till måttlig Crohns sjukdom i ileum och kolon ascendens rekommenderas 9 mg en gång dagligen i 8 veckor med efterföljande nedtrappning för bäst effekt. Vid mikroskopisk kolit är doseringen 9 mg en gång dagligen i 8 veckor med en rekommenderad nedtrappning under de två sista veckorna. Underhållsbehandling av recidiverande, svår mikroskopisk kolit: maximal dos vid underhållsbehandling är 6 mg (2 depotkapslar) en gång dagligen.
Den lägsta effektiva dosen ska eftersträvas.

För information om kontraindikationer, biverkningar, försiktighet, pris och dosering mm se FASS.se.

Fass.se – Depotkapsel »
Fass.se – Rektal suspension »

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka