Sök på hemsidan

Close

Om Asacol®

Asacol® (mesalazin) är idag såväl Sveriges som Nordens mest använda 5-ASA-läkemedel vid behandling av mild till medelsvår ulcerös kolit (enligt IMS data 2017). Asacol® finns i tablettform i två styrkor; 400 mg och 800 mg, rektalsuspension 1 g samt suppositorier 500 mg. Dessa kan förskrivas/användas enskilt eller i kombination beroende på sjukdomens utbredning. Läkemedlets olika beredningsformer ger förskrivande läkare flexibilitet att individualisera behandlingen för sina patienter.

Indikationer Asacol® (mesalazin):

Enterotabletter 400mg och 800mg: Ulcerös kolit. För behandling av mild till måttlig akut sjukdom. Underhållsbehandling vid remission.
Suppositorier: Akut behandling av ulcerös proktit.
Rektalsuspension: Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit.

För information om kontraindikationer, biverkningar, försiktighet, pris och dosering mm se FASS.se.

Fass.se – Enterotabletter 800mg »
Fass.se – Enterotabletter 400mg »
Fass.se – Rektalsuspension 1g »
Fass.se – Suppositorier 500mg »

Frisättning och verkningsmekanism

Asacol innehåller mesalazin, också känd som 5-aminosalicylsyra. Mesalazin har visat sig kunna hämma migration av intestinala makrofager till inflammatoriska områden. Produktionen av proinflammatoriska leukotriener (LTB4 och 5-HETE) i tarmväggens makrofager hämmas. Det har visats att mesalazin aktiverar PPAR-γ-receptorn som motverkar nukleär aktivering av tarmens inflammatoriska reaktion. Mesalazin hämmar bildningen av trombocytaktiverande faktor (PAF). Mesalazin är också en antioxidant, genom att minska bildningen av reaktiva syreprodukter och fånga upp fria radikaler.

Enterotabletterna är omgivna av en pH-känslig filmdragering. Denna dragering skyddar tabletten under passagen genom ventrikeln och tunntarmen, drageringen löses upp när pH når ≥7, i terminala ileum/kolon. Mesalazinet frisätts och utövar sedan sin effekt, lokalt genom hela kolon.

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka