Sök på hemsidan

Close

Biverkningsrapportering

Alla läkemedel kan ge biverkningar, men alla användare får dem inte. För mer information om biverkningar läs läkemedlets bipacksedel som följer med förpackningen eller gå in på Fass.se. Om du får biverkningar, tala med/rapportera dem till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26 751 03 Uppsala
Hemsida: www.lakemedelsverket.se

Tillotts Pharma får information om alla biverkningar som Läkemedelsverket tagit emot om våra läkemedel, informationen innehåller inga personuppgifter.

Biverkningar kan även rapporteras direkt till oss via följande länk:

Rapportera biverkning

All information inklusive personuppgifter hanteras konfidentiellt. Alla biverkningar som rapporteras direkt till oss rapporteras vidare till Läkemedelsverket och andra läkemedelsmyndigheter runt om i världen i sammanställda säkerhetsrapporter.

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka