Sök på hemsidan

Close

Om VistaPrep® (Makrogol 3350) och tarmrengöring inför koloskopi

Allmänt

Vistaprep används för tarmsköljning vid förberedelse för koloskopi. Tarmsköljning kan vara obehagligt och besvärande för patienten, vilket kan påverka följsamheten. För att underlätta förberedelserna inför koloskopi har Tillotts Pharma VistaPrep:

  • VistaPrep är en sulfatfri PEG-lösning för tarmrengöring inför koloskopi. Sulfatfri lösning har en förbättrad doft och smak
  • VistaPrep innehåller Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid samt hjälpämnen
  • VistaPrep har apelsin och citron/lime-arom
  • 4 liter ges som ”split-dose” eller en-dos
  • ESGE (European Society for Gastrointestinal Endoscopy) rekommenderar makrogolbaserade tarmsköljningsmedel som förstahandsalternativ vid tarmsköljning inför koloskopi

VistaPrep (Makrogol 3350, Natriumklorid, Natriumvätekarbonat, Kaliumklorid) indikation: tarmsköljning vid förberedelse för koloskopi, för vuxna över 18 år.

Fass.se – VistaPrep (pulver till oral lösning)

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka