Sök på hemsidan

Close

Om Dificlir (fidaxomicin)

Allmänt

Om Clostridioides difficile-infektion

Clostridioides difficile-infektion (CDI) är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna med mellan 6000-8000 sjukdomsfall årligen. Recidiv är ett stort bekymmer och hela 25% av patienterna återfaller till följd av ny smitta eller svagt immunsvar och i denna grupp får sedan omkring 50% multipla recidiv.

Majoriteten av patienterna som insjuknar i CDI har inom de senaste 14 dagarna fått antibiotika som stört individens tarmflora.

Vanligtvis är patienten gammal med flera kroniska sjukdomar i grunden. Förutom en mottaglig tjocktarm och ett otillräckligt immunsvar måste den toxinbildande bakterien även vara på plats för att sjukdomssymtom skall uppstå. (ref Clostridium difficile-infektion. Vårdprogram på uppdrag av Infektionsläkarföreningen, 2017).

 

Dificlir finns i två beredningsformer:

  • filmdragerad tablett 200 mg
  • granulat till oral suspension 40 mg/ml

Indikationer Dificlir (fidaxomicin):

Dificlir™ (fidaxomicin) filmdragerade tabletter (ATC-kod A07AA12, Rx, F) är indicerade för behandling av Clostridioides difficile-infektion (CDI) även känd som C. difficile-associerad diarré (CDAD) hos vuxna och barn som väger minst 12,5 kg (se avsnitt 4.2 och 5.1 i produktresumén). Fass.se

Dificlir™ (fidaxomicin) granulat till oral suspension (ATC-kod A07AA12, Rx, F) är indicerat för behandling av Clostridioides difficile-infektion (CDI) även känd som C. difficile-associerad diarré (CDAD) hos vuxna och barn i åldrarna nyfödda till < 18 år (se avsnitt 4.2 och 5.1 i produktresumén). Fass.se

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer rörande användning av antibakteriella medel.

Dificlir subventioneras endast för patienter med en första episod av svår C. difficile-infektion (CDI) och för patienter med en första återkommande svår CDI

För information om kontraindikationer, biverkningar, försiktighet, pris och dosering mm se aktuell produktresumé FASS.se

 

 

Om Dificlir

Dificlir™ (fidaxomicin) är ett antibiotikum med smalt spektrum och tillhör klassen makrocykliska antibakteriella medel. Fidaxomicin är lokalt verkande, har baktericid aktivitet och hämmar RNA syntesen genom bakteriellt RNA polymeras. Studier har visat att fidaxomicinbehandling inte påverkar koncentrationerna av Bacteroides eller andra viktiga komponenter i den mikrobiologiska floran i faeces hos CDI-patienter.

I registreringsstudierna var återfallsfrekvensen (inklusive recidiv) av CDI signifikant lägre med fidaxomicin jämfört med vancomycin (14,1 % gentemot 26,0 % med ett 95 % KI på [-16,8 %, -6,8 %]).

 

Referenser

Dificlir™ (fidaxomicin), produktresumé 12/2022

Clostridium difficile-infektion. Vårdprogram på uppdrag av Infektionsläkarföreningen, 2017

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka