Sök på hemsidan

Close

Om Colpermin® (pepparmyntsolja)

Allmänt

Colpermin (pepparmyntsolja) är ett ”ny-gammalt”, växtbaserat läkemedel som tidigare funnits tillgängligt för förskrivning på licens. Nu finns det registrerat som ett receptbelagt läkemedel och från mars 2021 kommer Colpermin även att kunna köpas receptfritt på apoteket. Colpermin används för behandling av smärta/kramp och flatulens vid IBS (Irritable Bowel Syndrome). IBS är en funktionell tarmsjukdom som karaktäriseras av just buksmärta i kombination med avföringsrubbning.

Allmänt

Frisättning och verkningsmekanism

Colpermin innehåller 187 mg pepparmyntsolja som ligger inbäddad i en så kallad oleo-gel i en hård enterokapsel. Enterokapseln möjliggör frisättning i distala ileum genom en pH-känslig dragering och oleo-gelen förlänger frisättningen från distala ileum genom resten av tunntarmen och kolon (O’Sullivan et al. Trends in Food Science & Technology 57 (2016) 59-73).

Colpermin har en dosrelaterad spasmolytisk effekt på glatt muskulatur. Mentol binder till och blockerar kalciumjoner och relaxerar därmed den glatta muskulaturen i tarmen/kolon vilket anses utgöra den huvudsakliga smärtlindrande effekten. Utöver den spasmolytiska effekten har pepparmyntsolja/Colpermin även skum- och gasdämpande aktivitet som minskar uppspändhet i buken vilket lindrar besvär och även smärta.

Indikation och dosering Colpermin enterokapslar

Indikationen för Colpermin är: symtomlindring vid lindriga kramptillstånd i magtarmkanalen, flatulens och buksmärta, i synnerhet hos patienter med colon irritabile, IBS (irritable bowel syndrome).

Vuxna och äldre: 1-2 kapslar (motsvarande 0,2-0,4 ml pepparmyntsolja) tre gånger dagligen.

Pediatrisk population
Ungdomar mellan 12 och 17 år: 1 kapsel (motsvarande 0,2 ml pepparmyntsolja) tre gånger dagligen.
Barn mellan 8 och 11 år: 1 kapsel (motsvarande 0,2 ml pepparmyntsolja) två gånger dagligen.

OBS! Ges EJ till patienter med allergi för jordnötter/soja
Colpermin kapslar innehåller jordnötsolja och ska inte tas av patienter med känd allergi för jordnötter. Eftersom det finns ett möjligt samband mellan allergi mot jordnötter och allergi mot soja, ska patienter med allergi mot soja också undvika Colpermin.

För ytterligare information om kontraindikationer, biverkningar, försiktighet, pris och dosering mm se FASS.se.

PM—SE-00080

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka