Sök på hemsidan

Close

Om tarmrengöring inför koloskopi

Koloskopi är en undersökning av tjocktarmen som utförs av läkare eller specialistsjuksköterska. Undersökningen går till så att ett slangformat instrument förs in via ändtarmsöppningen. Från instrumentet skickas en bild av tarmen till en tv-monitor. Undersökningen, inklusive förberedelser på mottagningen tar cirka 1–2 timmar.

Inför en koloskopi krävs vissa förberedelser. För att kunna utföra undersökningen måste tarmen vara väl rengjord (laxerad), så att läkare/sjuksköterska kan se tarmslemhinnan väl och för att kunna ta eventuella prover. För att rengöra/laxera tarmen dricker man en speciell, förberedd lösning, som exempelvis Laxabon, VistaPrep, Citrafleet eller PicoPrep.

Lösningen framkallar diarré och tarmen blir helt tömd och ren. Genom att förbereda tarmen på ett bra sätt blir det lättare för undersökande läkare/sjuksköterska att se alla detaljer i tarmslemhinnan och undersökningstiden kan hållas så kort som möjligt.

Är tarmen inte tillräckligt rengjord försvåras inspektionen av tarmslemhinnan. Det kan medföra att en ny undersökning måste göras.

Därför är det viktigt att man dricker hela den mängd som läkaren/sjuksköterskan förskrivit och som anges i instruktionerna!

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka