Sök på hemsidan

Close

Biverkningsrapportering

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar även efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Det kan göras av patient, anhörig, apotek, av läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Biverkningar kan även rapporteras direkt till oss via följande länk:

Rapportera biverkning

All information inklusive personuppgifter hanteras konfidentiellt. Alla biverkningar som rapporteras direkt till oss rapporteras sedan vidare till Läkemedelsverket och andra läkemedelsmyndigheter runt om i världen i sammanställda säkerhetsrapporter.

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka