Sök på hemsidan

Close

Aktuell forskning kring 5-ASA. Är cancerprofylax hos patienter med Lynchs syndrom möjlig?

Lunchföreläsning (ca 40 min) från 23 september 2021

Föreläsare: Ann-Sofie Backman, Överläkare gastroenterologi, Studierektor K/KI, Solna

The presentation is intended for educational and informational purposes only and may not be construed as medical advice; neither does it replace independent professional judgment. Statements of facts, views and opinions expressed in the following presentations are those of the individual presenter and should not be attributed to Tillotts Pharma AB, or any organization with which the presenter is employed or affiliated. The presenters are not affiliated with Tillotts Pharma AB and disclose any conflicts of interest.

NP-Til_SE-00015

Asacol® (mesalazin) Rx, F. Medel vid inflammatoriska tarmsjukdomar (ATC-kod A07EC02). Indikationer: Enterotablett 400 mg, 800 mg: ulcerös kolit. För behandling av mild till måttlig akut sjukdom. Underhållsbehandling vid remission. Tablett med modifierad frisättning 1600 mg: ulcerös kolit hos patienter ≥18 år. För behandling av mild till måttlig akut sjukdom. Underhållsbehandling vid remission. Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet/mot något hjälpämne se avsnitt 6.1 i produktresumén, fass.se. Känd överkänslighet mot salicylater. Svår leverfunktionsnedsättning. Svår njurfunktionsnedsättning (GFR <30 ml/min/1,73 m²). För ytterligare information och priser se www.fass.se.
Produktresumé: enterotablett 400 mg/800 mg, 2023-04-13, tablett med modifierad frisättning 1600 mg 2023-06-09.

Aktuell forskning kring 5-ASA. Är cancerprofylax hos patienter med Lynchs syndrom möjlig?

26/03/2024

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka