Sök på hemsidan

Close

C. difficile – ett interaktivt patientfall baserat på det nya vårdprogrammet (2023)

Frukostsymposium under Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2023

Föreläsare: Carl-Johan Fraenkel, Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus Lund

 

DIFICLIR (fidaxomicin), filmdragerad tablett 200 mg, granulat till oral suspension 40 mg/ml. Rx, F. Antidiarroika, medel vid intestinala infektioner och inflammationer, antibiotika (ATC-kod A07AA12). Indikation filmdragerad tablett: behandling av Clostridioides difficile-infektion (CDI) även känd som C. difficile-associerad diarré (CDAD) hos vuxna och barn som väger minst 12,5 kg. (se avsnitt 4.2 och 5.1, fass.se). Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer rörande användning av antibakteriella medel. Indikation granulat till oral suspension: behandling av Clostridioides difficile-infektion (CDI) även känd som C. difficile-associerad diarré (CDAD) hos vuxna och barn i åldrarna nyfödda till < 18 år (se avsnitt 4.2 och 5.1, fass.se). Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer rörande användning av antibakteriella medel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen/något hjälpämne se avsnitt 6.1, fass.se. För ytterligare information och pris se www.fass.se.  Produktresumé 12/2023.
Subventioneras endast för patienter med en första episod av svår C. difficile-infektion (CDI) och för patienter med en första återkommande svår CDI.

C. difficile – ett interaktivt patientfall baserat på det nya vårdprogrammet (2023)

26/03/2024

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka