Sök på hemsidan

Close

Lunchwebinar 6 december 2022, Hur handlägger jag IBS-patienter?

Föreläsare: Magnus Simrén, Professor, Överläkare

Avd för Molekylär och Klinisk Medicin

Institutionen för Medicin

Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

NP–SE-00056

Colpermin (pepparmyntsolja), OTC & Rx. EF. Övriga medel vid funktionella mag tarmsymtom (ATC-kod: A03AX15), hård enterokapsel. Indikation: VBL för symtomlindring vid lindriga kramptillstånd i magtarmkanalen, flatulens och buksmärta, i synnerhet hos patienter med colon irritabile, IBS (irritable bowel syndrome). Kontraindikationer: Överkänslighet mot pepparmyntsolja, mentol/mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 i produktresumén, fass.se. Överkänslighet mot jordnötsolja eller soja. Colpermin kapslar innehåller jordnötsolja och ska inte tas av patienter med känd allergi för jordnötter/soja. Patienter med leversjukdom, kolangit, aklorhydri, gallstenar/annan sjukdom i gallblåsa/gallgångar. Rx kontraindicerat till barn under 8 år & OTC kontraindicerat till barn under 12 år. För ytterligare information se www.fass.se. Produktresumé 2022-09-23.

Lunchwebinar 6 december 2022, Hur handlägger jag IBS-patienter?

26/03/2024

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka