Sök på hemsidan

Close

Microscopic Colitis: New guidelines and Clinical advice 26 November 2020 part 1 and 2

Microscopic colitis, webinar 26 November 2020, Part 1, Introduction and new guidelines.

Speakers: Associate prof. Andreas Münch, Linköping, Sweden and Stephan Miehlke, Hamburg, Germany.
Mikael Holst, Medical advisor, Tillotts Pharma AB

The presentation is intended for educational and informational purposes only and may not be construed as medical advice; neither does it replace independent professional judgment. Statements of facts, views and opinions expressed in the following presentations are those of the individual presenter and should not be attributed to Tillotts Pharma AB, or any organization with which the presenter is employed or affiliated. The presenters are not affiliated with Tillotts Pharma AB and disclose any conflicts of interest.

 

 

Microscopic Colitis: New guidelines and Clinical advice 26 November 2020 part 2, Common mistakes in MC.
Entocort (budesonid) Rx, F. Glukokortikosteroid för lokal behandling. (ATC-kod A07EA06). Indikation: Hård depotkapsel 3 mg: mild till måttlig Crohns sjukdom i ileum och colon ascendens, aktiv mikroskopisk kolit och underhållsbehandling av svår, recidiverande mikroskopisk kolit. Kon­traindikationer: överkänslighet mot budesonid eller mot något hjälpämne se avsnitt 6.1 i produktresumén, fass.se. För ytterligare information och priser se www.fass.se. Produktresumé: 2024-02-14.

Microscopic Colitis: New guidelines and Clinical advice 26 November 2020 part 1 and 2

26/03/2024

Du är på väg att lämna tillotts.se för en extern webbplats. Tillotts ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Tillbaka